בניה רוויה

במסגרת התיקון השני לתמ"א 38, המאפשר הריסת בניין קיים ובניית בניין חדש תחתיו, מתכנן משרדנו מספר פרוייקטים.
בעוד בפרוייקט תמ"א 38 רגיל אנו נדרשים לפתרונות מאולצים לעיתים בשל תנאי המבנה הקיים וסביבתו, בפרוייקט פינוי ובינוי נהנה הבניין החדש מתכנון מודרני המותאם לחיים כיום, לרבות מרתפי חניה חדשים ושימוש בחומרים ומערכות שאינם מוגבלים ממצב נתון של מבנה קיים.
פרוייקטים קונבנציונאלים של פינוי בינוי אורכים לעיתים שנים רבות ואף "נתקעים" ומבוטלים בשל מגבלות משפטיות, מגבלות תכנוניות ובירוקרטיות.
פינוי ובינוי מקומי במסגרת תמ"א 38 מאפשר התחדשות עירונית אמיתית ובפרק זמן סביר.
*   *   *


בניין מגורים בר"גכללי: בניין מגורים בן תשע קומות ו 15 יחידות דיור חדשות,
מיקום: מרכז רמת גן
שטח בנוי: 1900 מ"ר
עוד משהו: יצרת ערך מוסף לדירות הגג ע"י דירה בקומה עם נסיגות בשתי קומות הבניין האחרונות
יזם: פרטיבניין מגורים הרצליה
כללי: בניין מגורים בן שבע קומות ו 19 יחידות דיור סה"כ

מיקום: מרכז הרצליה
שטח בנוי: 3800 מ"ר 


 


בניין מגורים בר"ג


כללי: בניין מגורים בן תשע קומות ו 27 יחידות דיור חדשות,
מיקום: מרכז רמת גן
שטח בנוי: 3000 מ"ר 

יזם: חברת ד.ד. מיזמים
בניין מגורים הרצליהכללי: בניין מגורים בן שש קומות ו 18יחידות דיור סה"כ

מיקום: בלב אזור יוקרתי במערב העיר

שטח בנוי: 2900 מ"ר 


בניין מגורים בר"ג


כללי: בניין מגורים בן תשע קומות ו 27 יחידות דיור חדשות,
מיקום: מרכז רמת גן
שטח בנוי: 2700 מ"ר 

יזם: חברת אנגל אינווסט 38
בניין מגורים בר"גכללי: בניין מגורים ובו 25 דירות בגדלים שונים, שלוש דירות בקומה טיפוסית, דירות גג וגן
מיקום: מזרח רמת גן
שטח בנוי: 2700 מ"ר 
יזם: חברת מטרופוליס 
בניין מגורים בר"ג


כללי: בניין מגורים בן תשע קומות ו 26 יחידות דיור חדשות, תמהיל הדירות מגוון ומכיל דירות שני חדרים ועד דירות חמישה חדרים
מיקום: מרכז רמת גן
שטח בנוי: 3000 מ"ר 

יזם: חברת אנגל אינווסט 38 דיור ציבורי בבאר שבעכללי: מגדל בן 18 קומות ובו כ 112 יחידות דיור קטנות מאד בשטח ממוצע של כ 50 מ"ר עבור יחידים או זוגות לשכירות ארוכת טווח 
מיקום: באר שבע
שטח בנוי: 8000 מ"ר 
יזם: חברת עמיגור
מלון דירות באילת


מלון דירות קטן בלב העיר אילת ובו שש עשרה יחידות דיור.
בשל הרצון לשמור על אופי מלונאי מול הדרישה הפרוגרמטית של הלקוח לשני כיווני אויר בדירות שרוחבן אינו עולה על 420 ס"מ נולד תכנון בו הכניסה ליחידה היא דרך מסדרון מרכזי ולכל דירה שני מפלסים של יחידת שינה ויחידת מגורים.
ההפרדה המפלסית מאפשרת חלונות גדולים לכיוון הנוף לכל החללים תוך שמירה על רוחב מינימלי של החלל.